Archive For 3 lipca 2017

Anafilaksja – reakcja nadwrażliwości

Anafilaksja – reakcja nadwrażliwości

Anafilaksja jest ciężką, zagrażającą życiu, uogólnioną lub układową reakcją nadwrażliwości. W jej przebiegu obserwuje się gwałtowny rozwój zagrażających życiu zaburzeń drożności dróg oddechowych i/lub oddychania, i/lub krążenia, którym zazwyczaj towarzyszą zmiany skórne w obrębie błon śluzowych. Anafilaksja jest zjawiskiem dość powszechnym, w populacji europejskiej dotyczy około 1 na 300 osób. Najczęściej występuje w odpowiedzi na…

Blog
Go Top